Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.


Jokaisella lapsella on oikeus suojeluun ja turvallisuuteen. Jos tapaukseen tarvitaan lastensuojelun apua, asia kuuluu paikalliselle lastensuojeluviranomaiselle (sosiaalipäivystys, sosiaaliviranomaiset). Jos paikallinen lastensuojelu ei toimi eikä epäillyn loukkauksen tai rikoksen kohteeksi joutunutta lasta esimerkiksi kuulla asianmukaisesti, tulee ottaa yhteyttä valvontaviranomaisiin, joista tärkeimmät tässä alla.

HÄTÄTAPAUKSET: ota yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112.

ALUEHALLINTOVIRASTO eli AVI www.avi.fi: Jos apua tarvitseva lapsi ei saa apua, ota yhteys lapsen asuinalueen Aluehallintovirastoon ja sosiaalitarkastajiin. Suomessa on kuusi Aluehallintovirastoa ks. www.avi.fi: Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lappi, Lounais-Suomi, Länsi - ja Sisä-Suomi, Pohjois-Suomi.

KANSALAISNEUVONTA puh. 0295 000 ma-pe 8-21, la 9-15 www.kansalaisneuvonta.fi: neuvontaa oikeasta viranomaisesta ja yhteystiedoista.

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS: www.riku.fi– maksuton puhelinneuvonta

·        Auttava puhelin 116 006 suomeksi ma-ti 13-21 ja ke-pe 17-21 sekä                                  ruotsiksi ke 13-17

·        Juristin puhelinneuvonta 0800 - 161 177 ma-to 17-19

KADONNEET LAPSET: kiireiset hätätapaukset yleinen hätänumero 112 ja muut asiat 116 000.

MUITA VALVONTAVIRANOMAISIA: Eduskunnan oikeusasiamies ja Valvira

Eduskunnan oikeusasiamies www.oikeusasiamies.fi

·        Eduskunnan oikeusasiamies puh. 09-4321

·        oikeusasiamies@eduskunta.fi

Valvira (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) puh. 0295 209 111  www.valvira.fi

Lisätietoa ja ohjausta:

Lapsiasiavaltuutettu www.lapsiasia.fi

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi tietoa mm.  lastensuojeluilmoituksen tekemisestä

Järjestöjä:  Lastensuojelun Keskusliitto www.lastensuojelu.info,  Mannerheimin Lastensuojeluliitto www.mll.fi.

Tietoa lasten oikeuksista: www.lastenoikeudet.fiLapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto.

LASTEN PERUSOIKEUDET ry: Jos et saa tietoa edellä mainituilta tahoilta tai jos kyse on esimerkiksi tapauksesta, jossa lapselle apua hyvässä uskossa hakenutta henkilöä uhkaillaan oikeustoimilla, voit ottaa  yhteyttä meihin sähköpostitse info@lastenperusoikeudet.fi     

Me emme ota yksittäistä tapausta hoitoomme, vaan annamme neuvoja valvontaviranomaisista ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksista ja mahdollisuudesta valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle. Laadi lyhyt selvitys ongelmasta (ilman nimiä ja muita henkilötietoja). Pyrimme vastaamaan mahdollisimman nopeasti, mutta hätätapauksissa ota aina yhteyttä hätänumeroon 112.

Suomi on saanut kaksi langettavaa tuomiota Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT) tapauksissa, joissa lapselle hyvässä uskossa apua hakenut henkilö on tuomittu kunnianloukkauksesta rangaistukseen. Näissä tämän kaltaisissa tapauksissa epäilty lapseen kohdistunut rikos on jostakin syystä jäänyt selvittämättä ja jäänyt ilman näyttöä  (esim. lasta ei ole asianmukaisesti kuultu jne.) tai epäily on lopulta osoittautunut virheelliseksi, mutta joissa ilmoittajan hyvässä uskossa toimiminen on ollut ratkaisevaa. Rangaistukseen tuomitseminen edellyttää tahallisuutta, jota ei ole, kun henkilö toimii hyvässä uskossa ja lapsen edun mukaisesti hakiessaan apua lapselle.  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on erityisesti kiinnittänyt huomiota siihen, että lapselle apua hakenut henkilö on ilmaissut huolensa ja epäilynsä keskusteluissa salassapitovelvollisen virkamiehen tai vastaavan asiantuntijan kanssa (sosiaalityöntekijä, lääkäri tai muu salassapitovelvollinen asiantuntija). Silloin kun tapaus jää selvittämättä, oli syy siihen mikä tahansa, on epäilyn kohteena ollutta henkilöä pidettävä syyttömänä yleisten ihmisoikeusnormien mukaisesti, vaikka epäilylle olisi alun alkaen ollut selvä ja riidaton peruste esimerkiksi lapsen oma luotettavalta vaikuttanut kertomus, johon ilmoittaja itse ei ole vaikuttanut mitenkään.

Lapselle apua hyvässä uskossa eli vilpittömin mielin (bona fide) hakevan asemasta on tähän mennessä tullut Suomelle alla mainitut kaksi langettavaa tuomiota, jotka sitovat kaikkia lapsen asiaa hoitavia viranomaisia ja asiantuntijoita. Euroopan ihmisoikeussopimus sitoo Suomessa viranomaisia lain tasoisesti ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antaa sopimuksen tarkemmasta soveltamisesta viranomaisia velvoittavat ohjeet omien langettavien tuomioidensa kautta. 

EIT 02.12.2008 Juppala v. Finland

EIT 15.12.2016 M.P. v. Finland


Lasten perusoikeudet - Children's Fundamental Rights ry | PL 59 | 00131 Helsinki | Puh. + 358 44 3047728 | Mobiili

  näytä normaaliversio » Ylös